Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji i wynajmu apartamentów

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki wynajmu i rezerwacji pobytu w apartamentach oferowanych przez Marina Plaza – Jacek Jerzykowski, ul. Gąsiorowskiego 4, 01-483 Warszawa
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między: Marina Plaza – Jacek Jerzykowski, ul. Gąsiorowskiego 4, 01-483 Warszawa, a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie i cenniku.
 4. Osobą wynajmującą apartament może być jedynie osoba posiadająca ukończone 18 lat i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§2
Umowa najmu

 1. Umowa obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta.
 2. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda).
 3. Marina Plaza, nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej oraz w niniejszym regulaminie. Wszystkie apartamenty są umeblowane i mają w pełni wyposażone aneksy kuchenne, pościel i ręczniki hotelowe bez dodatkowych opłat.

§3
Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać:

- wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@marinaplaza.pl lub

- osobiście w biurze, na terenie obiektu przy ulicy Szyprów 26, 84-140 Jastarnia lub

- telefonicznie pod nr (+48) 662 002 002

Rezerwacja telefoniczna wymaga niezwłocznego jej potwierdzenia drogą mailową na adres: rezerwacje@marinaplaza.pl

W celu dokonania rezerwacji należy podać:
- datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu
- planowana godzinę przyjazdu
- liczbę osób w apartamencie (osoby dorosłe oraz dzieci, podając wiek dzieci)
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- numer telefonu
- adres email
- dane do faktury, jeśli będzie wymagana

Aby otrzymać fakturę do wcześniej wystawionego paragon, paragon MUSI zawierać NIP nabywcy.

W związku z powyższym uprzejmie przypominamy o konieczności poinformowania: „Chcę otrzymać fakturę VAT” podczas potwierdzenia rezerwacji oraz podania Państwa danych do faktury.

Niepodanie danych (NIP firmy, nabywcy) przy potwierdzeniu rezerwacji będzie skutkować z definitywną utratą możliwości otrzymania faktury VAT.

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od Klienta, obiekt Marina Plaza  drogą e-mail przesyła zwrotnie potwierdzenie ustalonych warunków rezerwacji wraz z danymi do wpłaty 30% wartości całości rezerwacji co stanowi kaucję rezerwacyjną (zadatek) w celu zagwarantowania rezerwacji.  Niedokonanie tej wpłaty przez Klienta w ustalonym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

Kaucja rezerwacyjna (zadatek) jest bezzwrotna zgodnie z §5 niniejszego regulaminu.

Cena za najem apartamentu przez cały okres pobytu Klienta jest stała, zgodnie z warunkami rezerwacji i nie ulega zmianie również w przypadku skrócenia pobytu z przyczyn zależnych od Klienta.

§4
Gwarancja rezerwacji:

 1. Zapłata kaucji rezerwacyjnej (zadatku) przez Klienta, zgodnie z § 3 Regulaminu, stanowi wyłączną podstawę do potwierdzenia dokonania rezerwacji najmu apartamentu przez Marina Plaza.
 2. Rezerwacja niepotwierdzona wpłatą kaucji rezerwacyjnej (zadatku) przez Klienta w ustalonym terminie, zostaje automatycznie anulowana w systemie rezerwacji obiektu Marina Plaza.

§5
Warunki anulacji

 1. Zarezerwowany termin i okres najmu apartamentu jest wiążący dla obu stron.
 2. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od Marina Plaza opłaty za niewykorzystany pobyt nie podlegają zwrotowi.
 3. Po dokonaniu przez obiekt Marina Plaza potwierdzenia rezerwacji Klienta bezpłatna zmiana lub anulacja zarezerwowanego najmu apartamentu nie jest możliwa.

Regulamin pobytu

Regulamin pobytu w Apartamentach Marina Plaza

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania i pobytu w apartamentach wynajmowanych od Marina Plaza – Jacek Jerzykowski, ul. Gąsiorowskiego 4, 01-483 Warszawa
 2. Dokonanie rezerwacji apartamentu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

§2
Doba hotelowa

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 pierwszego dnia zarezerwowanego okresu najmu do godziny 10:00 ostatniego dnia zarezerwowanego okresu najmu apartamentu.
 2. Wcześniejszy przyjazd (udostępnienie apartamentu przed godziną 15:00 w dniu przyjazdu): w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po uzgodnieniu pod nr 662 002 002, opłata dodatkowa 150 złotych.
 3. Późniejszy wyjazd (opuszczenie apartamentu po godzinie 10:00 w dniu wyjazdu): w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość późniejszego wyjazdu po uzgodnieniu na miejscu, opłata dodatkowa 150 złotych.

§3
Meldowanie i zasady odbioru kluczy

 1. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podania numeru karty kredytowej, jej daty ważności, jako zabezpieczenia za powierzony, w pełni wyposażony apartament. W przypadku braku karty kredytowej obiekt Marina Plaza ma prawo poprosić od Gościa depozyt gotówkowy w wysokości 500 zł, zwrotny w chwili oddania kluczy.
 2. Klucze do apartamentu wydane zostaną Klientowi w obiekcie Marina Plaza ul. Szyprów 26 w Jastarni lub w miejscu wcześniej uzgodnionym telefonicznie pod nr +48 662 002 002.
 3. Wydanie kluczy do apartamentu nastąpi po uiszczeniu przez Klienta opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconej kaucji rezerwacyjnej (zadatku).
 4. Obiekt Marina Plaza oferuje możliwość dostawienia w apartamencie zestawu dla dziecka, tj.: łóżeczko z pościelą, wanienka i krzesełko do karmienia w cenie 25 złotych za dobę po wcześniejszym uzgodnieniu.
 5. Obiekt Marina Plaza zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
 • nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
 • odmawia złożenia depozytu gotówkowego, bądź odmawia podania nr karty i daty jej ważności jako zabezpieczenie,
 • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.
 1. W przypadku przyjazdu większej liczby gości do zarezerwowanego apartamentu, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, personel Marina Plaza ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę w wysokości 100 PLN/dobę lub rozwiązać umowę najmu apartamentu ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej kaucji rezerwacyjnej (zadatku).
 2. W przypadku przyjazdu liczby gości przekraczającej pojemność zarezerwowanego apartamentu, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, personel Marina Plaza może zaproponować gościom wynajem w miarę dostępności kolejnego apartamentu wg aktualnego cennika obiektu, lub rozważyć możliwość zakwaterowania dodatkowych osób w zarezerwowanym apartamencie pobierając opłatę za każdą dodatkową osobę w wysokości 100 PLN/dobę lub uznać taką okoliczność  za złamanie warunków Regulaminu Rezerwacji co skutkować będzie jej natychmiastowym anulowaniem bez zwrotu wniesionej kaucji rezerwacyjnej (zadatku) przez Klienta.

§4
Parkowanie pojazdów

 1. Do każdego Apartamentu przysługuje wyłącznie jedno miejsce postojowe na otwartym niestrzeżonym parkingu zewnętrznym. Każde kolejne miejsce postojowe na wyżej wskazanym parkingu w ramach jednego apartamentu, może być udostępnione po uprzednim uzgodnieniu dostępności z personelem Marina Plaza i uiszczeniu opłaty 50 PLN /doba.
 2. Goście zobowiązani są do parkowania na miejscu wskazanym przez personel.

§5
Wymeldowanie i zdanie kluczy

 1. Zdanie klucza odbywa się w Marina Plaza w dniu wyjazdu w godzinach od 8:00 – 10:00.
 2. Apartamenty po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu, w przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu apartamentu, goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni.
 3. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości spowodowane koszty.
 4. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.
 5. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł.

§6
Cisza nocna

 1. Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00.
 2. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Marina Plaza ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 1000 zł doliczając ją do rachunku gościa.

§7
Odpowiedzialność za powierzone mienie w Obiekcie Marina Plaza

 1. Goście zobowiązani są do utrzymywania apartamentu w stanie, w jakim znajdował się on z chwilą rozpoczęcia pobytu. W przypadku wyrządzenia szkody w apartamencie Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce przedstawiciela Marina Plaza. Kwoty zniszczeń wyceniane są na podstawie bieżących cen produktów i usług (mogą zostać ustalone na podstawie cen wykazanych w internecie na dany moment). Klient odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez Gości przebywających w wynajmowanym przez niego apartamencie.
 2. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie pod których opieką pozostają przez cały okres pobytu w obiekcie Marina Plaza.
 3. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.
 4. Marina Plaza nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez Klienta na terenie Obiektu, w tym w wynajmowanym apartamencie, w związku z tym Goście nie powinni pozostawiać bez opieki wartościowych przedmiotów.
 5. Parking ma charakter otwarty, nie jest strzeżony.

§8
Zakaz palenia

W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 1000 zł, doliczana do rachunku Gościa.

§9
Zmiana cen

Marina Plaza zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach. Nie stanowi to podstawy do renegocjacji potwierdzonych rezerwacji.

§10
Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe są akceptowane, po wcześniejszym  uzgodnieniu. Koszt pobytu jednego zwierzęcia wynosi 200 PLN.

§11
Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Marina Plaza, rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi apartamentu zastępczego, zmiany terminu rezerwacji, zmiany obiektu o podobnym standardzie lub dokonania anulacji rezerwacji (tylko w przypadku, gdy Marina Plaza nie będzie w stanie dokonać zmiany w terminie rezerwacji lub zapewnić obiektu o podobnym standardzie). Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gości lub ich majątku, z powodów niezależnych od Marina Plaza, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone, jeśli inne rozwiązania nie wejdą w życie (zmiana terminu rezerwacji, zastępczy apartament lub zmiana obiektu o podobnym standardzie).

§12
Awarie

 1. Marina Plaza zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki wymaga dłuższego czasu jej naprawy.
 2. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Marina Plaza (dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany pobyt.

§13
Dane osobowe

Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych Marina Plaza. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.

§14
Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Marina Plaza – Jacek Jerzykowski a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Marina Plaza.

§15
Postanowienia końcowe

 1. Liczba Gości nocujących w apartamencie nie może być większa od podanej w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby personel Marina Plaza ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę w wysokości 100 PLN  za dobę, lub rozwiązać umowę najmu apartamentu ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej kaucji rezerwacyjnej (zadatku).
 2. Marina Plaza nie świadczy usług codziennego sprzątania apartamentów, wymiany pościeli oraz ręczników, a także nie wyposaża apartamentu w dodatkowe sprzęty poza tymi, które znajdują się w apartamencie w momencie wydania go Klientowi.
 3. Osoby niezameldowane w obiekcie Marina Jastarnia Apartamenty nie mają wstępu na teren obiektu bez zgody właściciela obiektu.
Kontakt
Marina Plaza Apartamenty Jastarnia
Rezerwacje: 662 002 002
rezerwacje@marinaplaza.pl
na terenie obiektu